lördag 30 maj 2015

Ibd av p-piller?

Jag är nu ännu mer förvirrad i mitt sökande ang p-piller och tarmsjukdom....

Hittade detta på nätet:

"P-piller Användning av p-piller har i flera studier visat en liten riskökningen för att utveckla IBD, framför allt CD (173,174). Kombinerade p-piller består av både gestagen och östrogen, medan minipiller endast innehåller gestagen.

Den observerade riskökning för IBD är relaterad till östrogeninnehållets aktiverande effekt på immunsystemet, medan gestagener är svagt immunhämmande (175). Det har också framförts en hypotes om att östrogen bidrar till multipla mikrotromboser i gastrointestinala blodkärl, vilket i sin tur bidrar till IBDutveckling (176). Bland patienter med känd IBD har man dock inte kunnat påvisa någon relation mellan p-piller och ökad sjukdomsaktivitet."

Varför i helvete är det ingen läkare som har pratat om detta??

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar